Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/110/15

Sukcesywne wykonywanie form graficznych (wydruków) oraz napisów na potrzeby Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Oferty należy składać do dnia  11 grudnia 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Grzegorz Bartkowiak tel.: 61 854 30 65


w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 329478-2015