Uczymy już od 34 431 dni
Ogłoszenia

ZP/111/15

Wynik postępowania
Dostawa wraz instalacją aplikacji typu business intelligence do controllingu, raportowania i analiz wraz z instruktażem użytkowników.
Oferty należy składać do dnia  21 grudnia 2015 r. do godz. 08:00 13:00 Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak, tel.: 61 856 94 97
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 340400 - 2015
nr publikacji w BZP: 344908 - 2015
nr publikacji w BZP: 346250 - 2015