Uczymy już od 34 440 dni
Ogłoszenia

ZP/114/15

 

Sukcesywna dostawa środków czystości i produktów związanych z utrzymaniem czystości w 2016 roku dla  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Oferty należy składać do dnia 7 stycznia 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

         

Iwona Pospieszna-Filakiewicz,

Sergiusz Konatkiewicz   tel. 61/856-95-96 lub 61/856-39-89

  Bolesław Lemke   tel. 61/856-95-96

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 356290-2015