Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/142/14

Wynik postępowania
Sukcesywne drukarskie usługi wykańczalnicze (oprawa klejona książek w okładki typu miękkiego) oraz druku okładek z foliowaniem (folią błyszczącą lub matową)
Oferty należy składać do dnia  22 grudnia 2014 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Sławomir Stawny tel.: 61 854 38 06, 61 854 38 02

w sprawach formalnych:

Renata Glinkowska, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 408866-2014