Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/20/17

Kompleksowa usługa utrzymania czystości pomieszczeń wraz z obsługą szatni w wybranych obiektach i domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w terminie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Oferty należy składać do dnia 12 19 września 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

 
przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.08.2017 r.
ogłoszenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.08.2017 r. pod nr: 2017/S 148 - 307637