Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/21/17

Dostawa oraz montaż mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia 10 sierpnia 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

 
nr publikacji w BZP:  561692-N-2017