Uczymy już od 34 431 dni
Ogłoszenia

ZP/22/17

Rozbudowa infrastruktury VDI oraz dostawa, instalacja i uruchomienie serwera pamięci masowej oraz serwerów obliczeniowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ZP/022/17

Oferty należy składać do dnia 9 listopada 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

 
przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.09.2017 r.
ogłoszenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.10.2017 r. pod nr: 2017/S 189-387857