Usługi o charakterze niepriorytetowym (do 27.07.2016)

NPR/01/15

Usługi hotelowo-restauracyjne –Leadership Workshop 2015 - w Programie MBA Poznań-Atlanta

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 21 stycznia 2015 r.

W sprawach merytorycznych informacji udziela:
Katarzyna Mroczek-Dąbrowska  tel. 61 854 38 68 ; mba@ue.poznan.pl
W sprawach formalnych informacji udziela:
Tomasz Lulka,  tel.: 61 856 92 79 zp@ue.poznan.pl