Usługi o charakterze niepriorytetowym (do 27.07.2016)

NPR/01/16

Wynik postępowania

Usługi hotelowe i gastronomiczne wraz z usługami towarzyszącymi w ramach konferencji „Metody i Zastosowanie Badań Operacyjnych” organizowanej przez Katedrę Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu                                      w dniach 16.10.2016 r. - 18.10.2016 r.


Oferty w formie elektronicznej można składać do dnia 10.05.2016 r.  na adres mailowy Zamawiającego – zp@ue.poznan.pl z tytułem wiadomości NPR/01/16


Informacji udziela:

Sprawy merytoryczne:

Beata Maciejewska tel. 61 856 95 61

Sprawy formalne:

Tomasz Lulka tel. 61 856 92 79