Usługi o charakterze niepriorytetowym (do 27.07.2016)

NPR/02/15

Usługa organizacji konferencji naukowej "Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości"

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 03 marca 2015 r.

W sprawach merytorycznych informacji udziela:
Anna Dybiona-Jaroni  tel. 61 854 33 22 ; europa@ue.poznan.pl
W sprawach formalnych informacji udziela:
Tomasz Lulka,  tel.: 61 856 92 79 zp@ue.poznan.pl