Usługi o charakterze niepriorytetowym (do 27.07.2016)

NPR/07/15

Catering na potrzeby konferencji zamykającej projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 10 kwietnia 2015 r.

Informacji udziela:
mgr Anna Ochmańska
tel. 61 8543680
e-mail: anna.ochmanska@ue.poznan.pl