Usługi o charakterze niepriorytetowym (do 27.07.2016)

NPR/15/15

zorganizowanie kolacji w dniu 25 czerwca 2015 r. (Oficial dinner)

Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 8 czerwca 2015 r.

Informacji udziela:
Barbara Gołębiewska
tel. 61 854 33 81