Usługi o charakterze niepriorytetowym (do 27.07.2016)

NPR/16/15

Wynik postępowania

Spotkanie władz Uczelni, Wydziału Zarządzania oraz przedstawicieli Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów naukowych z adiunktami Wydziału Zarządzania


Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 24.07.2015r.

Informacji udziela:

Małgorzata Skowron tel. 61 856 92 25