Usługi o charakterze niepriorytetowym (do 27.07.2016)

NPR/17/15

Wynik postępowania

Organizacja obiadów (lunch) dla studentów Programu MBA Poznań-Atlanta w roku akademickim 2015/2016
Zainteresowanych prosimy o kontakt do dnia 27.07.2015r.

Informacji udziela:

Katarzyna Mroczek -Dąbrowska tel. 61 854 38 68