Usługi o charakterze niepriorytetowym (do 27.07.2016)

NPR/20/15

Wynik postępowania

Usługa gastronomiczna dla uczestników studiów Executive MBA i MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu UEP


Oferty w formie elektronicznej można składać do dnia 28.12.2015 r. na adres mailowy Zamawiającego – zp@ue.poznan.pl z tytułem wiadomości NPR-20-15


Informacji udziela:

Agnieszka Szurgocińska tel. 61 854 30 81