Uczymy już od 34 515 dni
Zapotrzebowania i zarządzenia

Zarządzenie nr 129/2020 w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu