Zapytania ofertowe

dostarczenie kompletu narzędzi do diagnozowania kompetencji studentów

Unieważnienie

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie kompletu narzędzi do diagnozowania kompetencji studentów w związku z realizacją przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu projektu „Sprawne Biuro Karier szansą na rozwój zawodowy studentów UEP” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”


Oferta powinna być dostarczona listownie lub mailowo najpóźniej do dnia 31/08/2016 r. do godz. 15:00.

Oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „OFERTA-NARZĘDZIA DO DIAGNOZOWANIA KOMPETENCJI” na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dział Marketingu (Budynek A, p. 234a)

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

albo przesłać na adres e-mail: monika.magdziarek@ue.poznan.pl

 w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79