Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza do składania ofert na:

przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z obsługi oprogramowania ERP oraz opracowanie polegające na przygotowaniu materiałów szkoleniowych na potrzeby ww. warsztatów

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub listownie najpóźniej do dnia 30/09/2015 r. do godz. 12:00 na adres  Biura Projektu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, pokój 812 Collegium Altum (CA), ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 61-895 Poznań, lub przesłana na adres gcf@podyplomowe.ue.poznan.pl.