Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza zainteresowane instytucje finansowe do składania ofert na
usługę leasingu finansowego zakupu nowego sprzętu laboratoryjnego
Zakup sprzętu jest związany z realizacją projektu „Product & Process Management. Environmental Focus” (FSS/2014/HEI/W/0120/U/0030)finansowanego przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Rozwój Polskich Uczelni
Osobą uprawnioną do kontaktów jest:
Ewa Stąpyra: tel. 61 856 92 18
Oferty proszę składać w wersji elektronicznej do dnia 17 lipca 2015 godz. 12:00 na adres ppm@ue.poznan.pl