Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza do składania ofert na:

usługę przeprowadzenia fakultatywnego audytu zewnętrznego dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu  projektu  CENTRUM DOSKONAŁOŚCI JEAN MONNET,  realizowanego w terminie wrzesień 2012 r. – sierpień 2015 r.

Oferta powinna być dostarczona mailowo najpóźniej do dnia 02/09/2015 r. do godz. 14:00 na adres Katedry Europeistyki: europa@ue.poznan.pl