Zapytania ofertowe

zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego mikrofonów bezprzewodowych

Wynik

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego mikrofonów bezprzewodowych

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 016B (kancelaria UEP) do dnia 15.16.12.2016 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „Oferta – mikrofony bezprzewodowe”
w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79