Zapytania ofertowe

Zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego nagród dla laureatów konkursu „Statystyka mnie dotyka” w postaci sprzętu komputerowego

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego nagród dla laureatów konkursu „Statystyka mnie dotyka” w postaci sprzętu komputerowego. Zakup finansowany jest przez NBP oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 016B (kancelaria UEP) do dnia 11.03.2016 r. do godz. 9:00.