Zapytania ofertowe

zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego oraz instalacją kserokopiarki

Wynik

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego oraz instalacją kserokopiarki
Zamawiający wymaga, aby kserokopiarka była dostarczona z oryginalnym tonerem.

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 016B (kancelaria UEP) do dnia 13.07.2016 r. do godz. 10:00

 w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79