Zapytania ofertowe

ZO-002-20 świadczenie usługi hotelowej w Londynie, w ramach projektu pt. „Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Ekonomii UEP”