Zapytania ofertowe

ZO-004-19 Przeprowadzenie szkoleń pn. Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 Foundation

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń pt. „Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 Foundation"
Oferty w formie pisemnej  można składać do dnia 28.02.2019r. do godz. 12:00  w Kancelarii, budynek B,
pok. 016, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe – szkolenie PRINCE2 Foundation”

lub w formie elektronicznej na adres: renata.rozanska-piwecka@ue.poznan.pl do dnia 28.02.2019r. do godz. 12.00., z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe – szkolenie PRINCE2 Foundation”