Zapytania ofertowe

ZO-007-2020 Dostawa sublicencji systemu bazy danych Oracle dla wdrożenia systemu USOS

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244650

Pliki do pobrania