Zapytania ofertowe

ZO-010-19 przeprowadzenie badania

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania „Postrzeganie ryzyka suszy rolniczej”

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zp@ue.poznan.pl z dopiskiem „ZO/010/19” nie później niż do 18 kwietnia 2019 r.