Zapytania ofertowe

ZO-010-2020 Przeprowadzenie konserwacji i przeglądów systemów klimatyzacyjnych w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w 2020 roku