Uczymy już od 35 007 dni
Zapytania ofertowe (archiwalne)

ZO-012-19 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa źródeł światła i opraw oświetleniowych dla jednostek UEP

Wynik

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa źródeł światła i opraw oświetleniowych dla jednostek UEP 

Ofertę należy złożyć  w formie pisemnej  w Kancelarii, budynek B, pok. 016, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: zp@ue.poznan.pl z dopiskiem „ZO/012/19” nie później niż do 6 czerwca 2019 r. GODZ. 12:00