Zapytania ofertowe

ZO-013-19 Szkolenia z zakresu „Effective Lecturing Skills in English”

Szkolenia z zakresu „Effective Lecturing Skills in English” dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 


Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: joanna.furmanczyk@ue.poznan. z dopiskiem „ZO/013/19” nie później niż do 25 kwietnia 2019 r.