Zapytania ofertowe

ZO-013-20 przeprowadzenie konserwacji i przeglądów systemów wentylacyjnych, wraz z przynależnymi im systemami klimatyzacyjnymi i chłodniczymi oraz wykonanie pomiarów wentylacyjnych, w obiektach Uniwersytetu, w 2020 roku

unieważnienie postępowania