Zapytania ofertowe

ZO-014-19 Sukcesywna dostawa artykułów papierniczych dla Zakładu Graficznego UEP

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów papierniczych dla Zakładu Graficznego UEP

Ofertę należy złożyć  w formie pisemnej  w Kancelarii, budynek B, pok. 016, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: zp@ue.poznan.pl z dopiskiem „ZO/014/19” nie później niż do 21 maja 2019 r. GODZ. 12:00