Zapytania ofertowe

ZO-015-19 Dostawa systemu dokumentacji żeli i chemiluminescencji

Wynik postępowania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu dokumentacji żeli i chemiluminescencji

Ofertę należy złożyć  w formie pisemnej  w Kancelarii, budynek B, pok. 016, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań albo za pomocą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zp@ue.poznan.pl z dopiskiem „ZO/015/19” nie później niż do 23 maja 2019 r. GODZ. 12:00