Zapytania ofertowe

ZO-017-19 analiza energetyczna przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wraz z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej pozyskania świadectw efektywności energetycznej ( tzw. białych certyfikatów) oraz ich sprzedaż w imieniu i na rzecz Un

Unieważnienie postępowania


Oferty w formie elektronicznej można składać na adres: zp@ue.poznan.pl do dnia 12.21.27.08.2019 r., z tytułem wiadomości "ZP/017/19 – Przeprowadzenie analizy energetycznej"