Zapytania ofertowe

ZO-02-16 Wykonanie dokumentacji projektowej na ''Remont łazienek w budynku B UEP''

Wykonanie dokumentacji projektowej "Remont łazienek  w budynku B UEP"
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie dokumentacji projektowej "Remont łazienek  w budynku B UEP."

Oferty z podaniem ceny i terminu realizacji (ilość tygodni od momentu podpisania umowy) należy składać w Dziale Technicznym UEP (budynek A przy al. Niepodległości 10 pok. 0040) do dnia 15.02.2016 r. godz. 800 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2016 r. o godz. 800 w Dziale Technicznym Uczelni
Pliki do pobrania