Zapytania ofertowe

ZO-02-17 dostawa notebooka i podzespołów

Wynik postępowania

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego notebooka i podzespołów

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl), pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier) na adres: Dział ds. Aparatury, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań lub osobiście na ww. adres w p. 016B (kancelaria UEP) do dnia 30.01.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „Oferta – notebook i podzespoły”


w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79