Uczymy już od 35 007 dni
Zapytania ofertowe (archiwalne)

ZO-021-19 analiza energetyczna przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Wynik postępowania


Oferty w formie elektronicznej można składać na adres: zp@ue.poznan.pl do dnia 19.09.2019 r., z tytułem wiadomości "ZO/021/19 – Przeprowadzenie analizy energetycznej"