Zapytania ofertowe

ZO-026-19 przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim z przedmiotów „Project Management”, „Innovation Management” oraz „Trends in Product and Process Management”