Uczymy już od 35 007 dni
Zapytania ofertowe (archiwalne)

ZO-03-18 przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń / giving lectures and classes

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dla studentów będących uczestnikami projektu pt. „Nowy międzynarodowy program kształcenia dla studiów II stopnia Innovation Management na Wydziale Zarządzania UEP”, numer POWR.03.03.00-00-M100/16, 30 godzin wykładów i 90 godzin ćwiczeń w dwóch grupach z przedmiotu International Business, z czego 30 godzin wykładów oraz 50 h ćwiczeń jest prowadzonych jako zajęcia dydaktyczne na UEP, a 40 h ćwiczeń ma charakter konsultacji dydaktycznych, spotkań otwartych lub e-learningu.
The subject of this letter of inquiry is to give lectures for students participating in the project entitled "New international master study programme Innovation Management at the Faculty of Management of PUEB" number POWR.03.03.00-00-M100/16 of Poznań University of Economics and Business" number POWR.03.01.00-00-K239/15, 30 hours of lectures and 90 hours of classes in 2 groups (45 hours each) on International Business, including 30 contact hours of lectures and 50 hours of classes and 40 hours of consultations, e-learning.
Oferta powinna być dostarczona w wersji elektronicznej mailowo na adres e-mail: robert.romanowski@ue.poznan.pl najpóźniej do dnia 30.01.2018r. godzina 08:00 CET (decyduje godzina pojawienia się oferty na serwerze Zamawiającego).
Offer must be provided in electronic form via e-mail to the following e-mail address: robert.romanowski@ue.poznan.pl by 30.01.2018 time 8:00 am CET (the time of appearance on the server counts).