Zapytania ofertowe

ZO-036-19 wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie przynależnym do Domu Studenckiego „Atol”,

Wynik postępowania