Uczymy już od 35 007 dni
Zapytania ofertowe (archiwalne)

ZO-08-18 serwis wentylacji

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konserwacji i przeglądów systemów wentylacyjnych, wraz z przynależnymi im systemami klimatyzacyjnymi i chłodniczymi, w obiektach 


Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, w terminie do dnia 22.02.2018 r., do godziny 9:00, z dopiskiem na kopercie:
„Wykonanie usługi konserwacji i przeglądów systemów wentylacyjnych w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”
Odczytanie ofert nastąpi w dniu 22.02.2018 r. o godz. 9:45 w siedzibie Zamawiającego przy al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań w pok. 0039 (Dział Techniczny).