Zapytania ofertowe

ZO-09-17 Zakup kserokopiarki kolorowej A4

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, instalacją w miejscu użytkowania oraz instruktażem dla zespołu obsługującego kserokopiarkę kolorową A4

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 121 (Dział ds. Aparatury) do dnia 07.03.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „Oferta – kserokopiarka Canon iRA C250i”

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79