Zapytania ofertowe

ZO-16-17 Zakup drobnego sprzętu komputerowego i oprogramowania antywirusowego

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego drobnego sprzętu komputerowego i oprogramowania antywirusowego

 


Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres: artur.zurek@ue.poznan.pl), pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier) na adres: Dział ds. Aparatury, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 121 do dnia  29.03.2017 r. do godz. 10:00
z dopiskiem na kopercie – „DSA – oferta na drobny sprzęt komputerowy i oprogramowanie antywirusowe”w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79