Zapytania ofertowe

ZO-16-18 zakup kampanii reklamowej

Przedmiotem zamówienia jest zakup kampanii reklamowej w Internecie mającej na celu wzmocnienie świadomości i budowę nowoczesnego wizerunku marki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP) oraz promocję produktów anglojęzycznych UEP

Oferta powinna być dostarczona osobiście, listownie lub mailowo najpóźniej do dnia 23.03.2018 r. do godz. 15:00 na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Dział Marketingu, pokój 313, budynek A, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań lub przesłana na adres: rafal.komorowski@ue.poznan.plPliki do pobrania