Zapytania ofertowe

ZO-26-18 dostawa czytników E-Book i akcesoriów komputerowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czytników E-Book i akcesoriów komputerowych

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista) na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 121 (Dział ds. Aparatury) do dnia 10.05.2018 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „DSA – Oferta – czytnik E-Book i akcesoria komputerowe”.