Zapytania ofertowe

ZO-31-17 przeprowadzenie szkolenia

odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia szkolenia „Rekrutacja i selekcja pracowników” dla pracownika Biura Karier i Relacji z Absolwentami w związku z realizacją przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu projektu „Sprawne Biuro Karier szansą na rozwój zawodowy studentów UEP” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” 


1)      Oferta powinna być dostarczona listownie, osobiście lub mailowo najpóźniej do dnia 13/06/2017 20/06/2017 r. do godz. 8:00.

2)      Oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „OFERTA-SZKOLENIE REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW - BIURO KARIER I RELACJI Z ABSOLWENTAMI” na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Kancelaria

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

albo przesłać na adres e-mail: monika.magdziarek@ue.poznan.pl


w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79