Zapytania ofertowe

ZO-31-18 Organizacja „Evening reception”- INFINITI 2018

Przedmiotem zamówienia jest organizacja „Evening reception”- bankietu połączonego ze spotkaniem integracyjnym dla uczestników konferencji naukowej INFINITI 2018

Oferty zawierające cenę brutto należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: kfp@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista) na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Katedra Finansów Przedsiębiorstw do dnia 25.05.2018 do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „UEP – Oferta – INFINITI 2018 EVENING RECEPTION”.