Zapytania ofertowe

ZO-35-18 dostawa źródeł światła

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) i wniesieniem źródeł światła i opraw oświetleniowych w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku 
do dnia 31 grudnia 2018 roku dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Oferty powinny zostać złożone w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  boleslaw.lemke@ue.poznan.pl oraz dz@ue.poznan.pl lub pisemnej – (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista) na adres: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, p. 016 B (kancelaria UEP), do dnia 21 czerwca 2018 roku do godziny 10:00 z dopiskiem na kopercie – „DZ – Oferta – sukcesywne dostawy źródeł światła i opraw oświetleniowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w okresie od 01.07.2018 roku do 31.12.2018 roku”