Zapytania ofertowe

ZO-36-18 kampania reklamowa

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu w Internecie kampanii reklamowych Adwords, Facebook oraz LinkedIn na rzecz Zamawiającego. Kampanie dotyczyć będą studiów podyplomowych oraz studiów MBA.
Oferty w formie pisemnej  można składać do dnia 21.06.2018 do godz. 12:00  w Kancelarii, budynek B, pok. 016, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe – kampanie reklamowe CEM w Internecie”, lub mailowo na adres email: katarzyna.zdulska@ue.poznan.pl