Zapytania ofertowe

ZO-38-18 zakup licencji oprogramowania Team Viewer

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup przedłużenia posiadanej przez UEP licencji oprogramowania TeamViewer Corporate (3 kanały jednoczesnego dostępu) na kolejny rok.

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej) na adres: lukasz.nowicki@ue.poznan.pl, pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier) na adres: Dział ds. Aparatury, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Pawilon, pok. 7, do dnia 29.06.2018 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „DSA – oferta na zakup przedłużenia licencji oprogramowania TeamViewer Corporate”.